ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

กรมอุทกศาสตร์สนับสนุนการแก้ปัญหามหาอุทกภัย ๒๕๕๔

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ในปี ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักเร็วกว่าปกติและมีพายุเขตร้อนเข้ามาถึงห้าลูกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเขื่อนพระราม ๖สูงสุดถึง ๔,๙๔๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงและการสูบน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๕๒ เมตร ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกไว้ โดยระดับน้ำสูงกว่าเมื่อปี ๒๔๘๕ ถึง ๑๐เซนติเมตร จากปริมาณน้ำที่มาก เป็นเหตุให้น้ำท่วมในปีนี้มีความรุนแรง สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าครั้งใดที่ผ่านมา เค้าลางของมหาอุทกภัยครั้งนี้เริ่มจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ที่ปริมาณฝนตกโดยทั่วไปสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ……

กรมอุทกศาสตร์สนับสนุนการแก้ปัญหามหาอุทกภัย ๒๕๕๔
กรมอุทกศาสตร์สนับสนุนการแก้ปัญหามหาอุทกภัย ๒๕๕๔
06_กรมอุทกศาสตร์สนับสนุนการแก้ปัญหามหาอุทกภัย ๒๕๕๔.pdf
2.7 MiB
2438 Downloads
Details...