ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

การก่อการร้าย

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

สงครามหรือการต่อสู้เป็นเรื่องของธรรมชาติ และเป็นมาตราการสุดท้ายของการเจรจาด้านการเมือง นั่นคือเมื่อการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ก็ต้องใช้กำลังทหารเข้าไปบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมตาม

ในนอดีตที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าสงครามเป็นเรื่องของ ๒ ประเทศที่เกิดความไม่พอใจกัน และไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ฝ่ายที่มีกำลังเหนือกว่าจึงส่งทหารบุกเข้าไปในประเทศคู่ต่อสู้ ฝ่ายสู้ไม่ได้จึงต้องยอมแพ้ เช่น เยอรมันส่งทหารบุกเข้าไปในโปแลนด์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๒ จนทำให้โปแลนด์ต้องยอมแพ้ไปภายในอาทิตย์เดียว การรบในสมัยก่อน หากมีประเทศที่ ๓ เข้าช่วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าในด้านเสบียง หรือ อาวุธก็จะเป็นการช่วยในทางลับ ดังนั้นการชนะหรือพ่ายแพ้สงคราม จึงเป็นเรื่องที่จะเจรจาพูดคุยกันเอง ว่าจะเอาอย่างไรโดยไม่มีประเทศใด เข้าไปแทรกแซงกิจการของคู่สงคราม ชนิดของสงครามที่กล่าวมานี้เรียกว่า สงครามตามแบบ หรือ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า CONVENTIONAL WAR คือรบกันแบบที่เห็นตัวข้าศึกไล่ล่ากันไปจนอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรือยอมจำนน ……

การก่อการร้าย
การก่อการร้าย
04_นาวิกศาสตร์ สค 2546_การก่อการร้าย_9.pdf
339.5 KiB
276 Downloads
Details...