ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

การข่าวกรองเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

จากเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าเป็นการลอบโจมตีหน่วยทหาร ลอบวางเพลิงเผาโรงเรียน วางระเบิดสถานที่ราชการ และเอกชนหรือการลอบยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ตลอดจนส่งจดหมาย หรือทิ้งใบปลิวข่มขู่และ กรรโชกทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง แม้ว่าในบางห้วงเวลาจะมีความถี่ของเหตุการณ์มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องขบคิดเพื่อแก้ไขทั้งนี้ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ต่อปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ระดับของการก่อการ้าย (Terrorism) เป็นแต่ เพียงการก่อความไม่สงบ (Insurgency) ดังนั้น รัฐบาลหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง ไม่ควรให้ความน่าเชื่อถือโดยการยกระดับกลุ่มกระทำการก่อความไม่สงบขึ้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งดูเหมือนเป็นการให้ความสำคัญมากจนเกินควร และจะมีผลทำให้ทิศทางของการแก้ไขปัญหาผิดเพี้ยนไป ……

การข่าวกรองเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ
การข่าวกรองเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ
02_นาวิกศาสตร์ สค 2546_การข่าวกรองเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ_7.pdf
760.0 KiB
1460 Downloads
Details...