ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ตำราพิชัยสงครามซุนวู ตอนที่ ๑๑

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ซุนวู กล่าวว่า :
ยุทธศาสตร์การใช้กำลังทหารแบ่งภูมิประเทศออกเป็น ดังนี้คือ กระจัดกระจาย  เบา  ยุทธศาสตร์ สะดวก กึ่งกลาง หนัก กับดัก ปิดล้อม และมรณะเมื่อเจ้าผู้ครองนครทำสงครามในแผ่นดินตนเอง นี้คือ ภูมิประเทศ “กระจัดกระจาย”
เมื่อเข้าไปรบในดินแดนผู้อื่น แต่เข้าไปไม่ลึกมาก นี้คือ ภูมิประเทศ “เบา”
เมื่อใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครองพื้นที่จึงจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ นี้คือภูมิประเทศ “ยุทธศาสตร์”
พื้นที่ซึ่งทั้งฝ่ายเรา และข้าศึกต่างเดินทางเข้าออกได้คล่อง นี้คือ ภูมิประเทศ “สะดวก”
พื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสามอาณาจักร ซึ่งผู้ใดมาถึงก่อนจะได้รับการสนับสนุนทั้งปวง นี้คือ ภูมิประเทศ “กึ่งกลาง”
เมื่อใดที่รบลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึก ผ่านเมืองหลายเมือง นี้คือ ภูมิประเทศ “หนัก”
บริเวณที่เต็มไปด้วยทิวเขา ป่าทึบ หุบผา พื้นขรุขระ ที่ลุ่ม พรุ เส้นทางสัญจรไม่สะดวก นี้คือ ภูมิประเทศ “กับดัก”
ที่ซึ่งทางเข้าคับแคบ เส้นทางกลับวกวน เป็นที่ซึ่งอาจใช้กำลังน้อยเข้าโจมตีฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าอย่างได้ผล นี้คือ ภูมิประเทศ “ปิดล้อม”
ในสถานที่ซึ่งถ้าต่อสู้สุดกำลังจึงจะรอดชีวิตได้ ถ้าไม่สู้ตายก็ต้องสูญเสียชีวิตไพร่พล นี้คือ ภูมิประเทศ “มรณะ” ……

ตำราพิชัยสงครามซุนวู ตอนที่ ๑๑
ตำราพิชัยสงครามซุนวู ตอนที่ ๑๑
05_นาวิกศาสตร์ สค 2546_ตำราพิชัยสงครามซุนวู_10.pdf
652.0 KiB
593 Downloads
Details...