ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ทำไมต้องใช้ทรายปลูกหญ้า

ผู้เขียน         :

ก่อนที่ผู้เขียนจะเข้าไปเรียนในหลักสูตรการบริหารจัดการกอล์ฟของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เขียนก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟอยู่แล้ว และก็มีความสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมต้องใช้ทรายปลูกหญ้าสนามกอล์ฟ มีแต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสนามกอล์ฟพูดว่า “ใช้ทรายปลูกหญ้าดีกว่า เพราะทำให้หญ้า เลื้อยเร็วกว่า”  หลังจากที่ผู้เขียนได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง…