ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ กรกฎาคม ๒๔๖๘

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เนื้อหานาวิกศาสตร์ในเล่ม

๑.      แพนกส่งเสริมความรู้ เกิดขึ้นใหม่ในราชนาวิกะสภาทหารเรือ

  • นาวาเอก พระยาปรีชาชลยุทธ

๒.     โอวาท ของ นาวาเอก พระยาวิชิตชลธิ์

  • นายเรือตรี แซน ปัจจุสานนท์ นายทหารคนสนิท

๓.     วิธีทำความสะอาดน้ำมัน

  • นาวาโท หลวงดำริกลรักษ

๔.     ประพฤติเหตุ ของนายเรือเอก คาร์ลสบีนด์เลอร์(ต่อ)

  • นายเรือโท สมบูรณ์ ดินอุดม
นาวิกศาสตร์ กรกฎาคม ๒๔๖๘ (1.1 KiB)

.