ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เนื้อหานาวิกศาสตร์ในเล่ม

๑.      แจ้งความ ราชนาวิกะสภา

  • นายนาวาเอก พระยาปรีชาชลยุทธ

๒.    ธรรมาธรรมนุสรณ์

  • ครูนาค

๓.     ลอบตีศีร์ษะกลางทะเล

  • นายเรือโท ล้อม ศรีพยัต

๔.     ประพฤติเหตุ ของนายเรือเอก คาร์ลสบีนด์เลอร์(ต่อ)

  • นายเรือโท สมบูรณ์ ดินอุดม

๕.     วิธีหา แลตติจูดโดยเปลี่ยนสูงที่ใกล้ไพรม์เวอร์ติเกิล

๖.      ปืนใหญ่

  • นายเรือเอก ศรีจันทร์ โอ
นาวิกศาสตร์ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘ (1.1 KiB)

.