ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ ตุลาคม ๒๕๕๑

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

สารบัญเรื่อง

๑.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตอน หักคีมพม่าและเสือพบสิงห์
๒.จากหน่วยทำลายใต้น้ำถึงหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (ตอนอวสาน)
๓.เก็บตกเมืองจีน
๔.แนวความคิดในการจัดสร้างระบบกวาดและสนับสนุนการล่าทำลายทุ่นระเบิดควบคุมระยะไกลแบบพึ่งตนเอง
๕.เครื่องมือทางการบริหารกับการพัฒนาองค์กร
๖.คุณธรรมของคนทำงาน(ตอนที่ ๑)
๗.หลักนิติธรรมกับทหาร

……

 

นาวิกศาสตร์ ตุลาคม ๒๕๕๑
นาวิกศาสตร์ ตุลาคม ๒๕๕๑
นาวิกศาสตร์ ตค 2551.pdf
16.5 MiB
375 Downloads
Details...