ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ ธันวาคม ๒๔๖๘

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เนื้อหานาวิกศาสตร์ในเล่ม

๑.      ธรรมาธรรมนุสรณ์

  • ครูนาค

๒.     เรื่องเรือใต้น้ำของอังกฤษ

  • นายเรือตรี แซน ปัจจุสานนท์ นายทหารคนสนิท

๓.     แถลงการณ์พิเศษเรื่อง “ข้อพึ่งจดจำในเรื่องวัณณโรค”

  • กองบรรณาธิการ  กรมสาธารณสุข

๔.     การปิดอ่าวเมืองซิ่บรุ๊ก และ ออสเตนด์

  • ว่าที่ นายเรือตรี สงวน อิศรางกูร ณ อยุธยา

๕.     พระเจ้าไกเซอร์ และ ฟอนเดอร์บีทซ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทางเรือในการมหาสงครามที่แล้วมา

  • นายนาวาโท หลวงสาครยุทธวิชัย

๖.      ประพฤติเหตุ

  • นายเรือโท สมบูรณ์ ดินอุดม
นาวิกศาสตร์ ธันวาคม ๒๔๖๘ (1.1 KiB)

.