ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ มกราคม ๒๔๖๘

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เนื้อหานาวิกศาสตร์ในเล่ม

๑.      แจ้งความ ราชนาวิกะสภา

  • นายนาวาเอก พระยาปรีชาชลยุทธ

๒.    เรื่องที่บรรยาย

  • แปลจาก Scientific American

๓.     ประพฤติเหตุ ของนายเรือเอก คาร์ลสบีนด์เลอร์(ต่อ)

  • นายเรือโท สมบูรณ์ ดินอุดม

๔.     เรื่องความรู้ศึ้กของข้าพเจ้า

  • นายเรือตรี จำรัส บุรณสมภพ

๕.     สิ่งปราดในดาวไมรา

  • นายเรือตรี ชลิต กุลกำม์ธร ร.ล. วิเทศกิจการ

๖.      ปืนใหญ่

  • นายเรือเอก ศรีจันทร์ โอ
นาวิกศาสตร์ มกราคม ๒๔๖๘ (1.1 KiB)

.