ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ มิถุนายน ๒๕๕๐

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

สารบัญเรื่อง

๑.แม่ทัพเรือกู้ชาติ (ตอนที่ ๖)
๒.สู่วาระสุดท้ายของเรือหลวงศรีอยุธยา : ทหารเรือกับเหตุสำคัญของบ้านเมืองในอดีต (ตอนที่อวสาน)
๓.พระราชอัจฉริยาภาพด้านการต่อเรือ กับโครงการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๔.ปรากฎเรือนกระจกกับความมั่นคงของรัฐ (ตอนอวสาน)
๕.นาฬิกาโครโนเมตรกับการแก้ปัญหาลองจิจูด (ตอนอวสาน)
๖.พอเพียง..วิถีสู่การพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอนที่ ๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-พระเจ้าแผ่นดินทรงปฎิบติเป็นแบบอย่างเสมอมา)
๗.การฆาตกรรมสายลับรัสเซียโดยใช้สารกัมมันตรังสี
๘.โครงการระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๙.เรือจ้างในลำน้ำ
๑๐.กองทัพเรือรวมใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๐ พรรษามหามงคล

……

 

นาวิกศาสตร์ มิถุนายน ๒๕๕๐
นาวิกศาสตร์ มิถุนายน ๒๕๕๐
นาวิกศาสตร์ มิย 2550.pdf
13.8 MiB
1352 Downloads
Details...