ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นาวิกศาสตร์ สิงหาคม ๒๔๖๘

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เนื้อหานาวิกศาสตร์ในเล่ม

๑.      การยิงเป้าปืนพก แข่งขันประจำพ.ศ.๒๔๖๘

  • กรมเสนาธิการณ์ทหารเรือ

๒.     การบังคับบัญชาและผู้น้อย

  • นายเรือเอก ชุน ชลธารพฤฒิไกร

๓.     ข่าวทหารเรือต่างประเทศ

  • แพนกที่ ๒ กรมยุทธศาสตร์ ทหารเรือ

๔.     เรือใต้น้ำของอังกฤษ

  • นายเรือตรี แซน ปัจจุสานนท์ นายทหารคนสนิท

๕.     กฎของการอนามัย

  • นายเรือตรี สงวน อิศรางกูร ณ อยุธยา

๖.      เรือช่วยชีวิตของเรือใต้น้ำ

  • ช.บุญโญปถัมภ์
นาวิกศาสตร์ สิงหาคม ๒๔๖๘ (1.1 KiB)

.