ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

บทบาทสงครามโฟตอนกับสงครามในอนาคต (ตอนที่ ๑)

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กล่าวนำ

นับแต่อดีตหากมีสงครามขึ้นคราใด มนุษย์ก็จะพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยที่ฝ่ายเรามีความสูญเสียน้อยที่สุด ดังนั้นการเอาชนะทางข้อมูลข่าวสารจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลชัดเจน การได้มาซึ่งข่าวสารฝ่ายตรงข้ามเป็นไปตามหลักปรัชญาของซุนวูที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ซึ่งนับว่าช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการรบให้ฝ่ายเราแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องป้องกันมิให้ข้าศึกรู้เขารู้เรา ได้แก่ปกป้องข้อมูลของฝ่ายเรา และทำลายแหล่งข้อมูลข่าวสารของข้าศึกมิให้ใช้ประโยชน์ข่าวสารได้ แต่ด้วยทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถขยายขอบเขตของการทำลายออกไป ซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ยังทำลายตัวอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบด้วย การดำเนินการดังกล่าวหากเกี่ยวข้องกับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือพลังงานโฟตอนแล้วจะเรียกรวมว่า “สงครามโฟตอน” ……

บทบาทสงครามโฟตอนกับสงครามในอนาคต (ตอนที่ ๑)
บทบาทสงครามโฟตอนกับสงครามในอนาคต (ตอนที่ ๑)
01 นาวิกศาสตร์ กย 2546_บทบาทสงครามโฟตอนกับสงครามในอนาคต_6.pdf
680.3 KiB
498 Downloads
Details...