ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก ตอนที่ ๒

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

๕. ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามของแต่ละฝ่าย

ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามสามารถวิเคราะห์ได้จากวัตถุประสงค์ในการทำสงครามอันเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ระบุว่าจะต้องใช้การทำสงครามเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจำกัดขอบเขตและบ่งชี้การสิ้นสุดของสงคราม โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำสงครามของตนได้ ก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะสงคราม ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญก็คือการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายข้าศึก เพื่อนำไปสู่การประเมินวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและขับเคลื่อนการใช้กำลังและการปฏิบัติการทางทหาร ให้เป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ทหารดังกล่าวนี้ให้ได้มากที่สุด ……

บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก ตอนที่ ๒
บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก ตอนที่ ๒
02 นาวิกศาสตร์ กย 2546_บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก (ตอนที่ ๒)_7.pdf
1011.0 KiB
678 Downloads
Details...