ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก ตอนที่ ๑

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

๑. กล่าวนำ

สงครามอิรักได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ในสายตาของประชาคมโลกจากผู้พิทักษ์ ความชอบธรรม และได้ลบล้างความเป็นเสาหลักค้ำประกันบทบาทขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในการจัดระเบียบโลกอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังสะท้อนถึงสัจธรรมที่ว่า “อำนาจคือความชอบ ธรรม” และแนวคิดในเรื่องของ “ผลประโยชน์” ได้เป็นอย่างดี

อาจกล่าวได้ว่าเหตุก่อการร้าย ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งสหรัฐ ฯ ประสบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่บนแผ่นดินของตน เป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดันทำสงคราม โดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรมในครั้งนี้ แต่ก็วิเคราะห์ได้ว่ามีแง่มุมที่เป็นเหตุผลแฝงในเรื่องของผลประโยชน์อยู่ด้วย สงครามอิรักจึงเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของระบบโลก จากการแสวงความร่วมมือเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันบนพื้นฐานการดำเนินบทบาทของ (UN) กลับไปเป็นระบบอำนาจนิยม ที่มหาอำนาจต่างแสวงหาการรวมกลุ่มเพื่อถ่วงดุลอำนาจกัน สำหรับเป็นหลักประกันในความมั่นคงและผลประโยชน์ของตน ……

บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก ตอนที่ ๑
บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก ตอนที่ ๑
03_นาวิกศาสตร์ สค 2546_บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในสงครามอิรัก_8.pdf
1.0 MiB
1049 Downloads
Details...