ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ประทีปธรรม มกราคม 2551

เรื่อง ลักษณะคนดี

การเลือกคนดีเป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่ง เพราะความคิด จิตใจ ของคนเป็น เรื่องยากจะหยั่งถึงได้ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนีจีงแสดงลักษณะสำคัญของคนดีที่พอจะมองเห็นไว้ ๕ ประการ คีอ

๑. นานะยัง นะยะตี ไม่ชักนำในสิงที่ไม่ดี เช่น ชักนำให้เสพของมึนเมา เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร และเกียจคร้านการทำงาน เป็นต้น ……

 

 

ประทีปธรรม เรื่อง ลักษณะคนดี
ประทีปธรรม เรื่อง ลักษณะคนดี
ประทีปธรรม ลักษณะคนดี มค 2551.pdf
132.4 KiB
149 Downloads
Details...