ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ประทีปธรรม เครื่องประดับประจำตัว กพ๒๕๕๑

เรื่อง เครื่องประดับประจำตัว

การแต่งตัวด้วยเครื่องประดับเป็นค่านิยมสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะทำให้คนเราดูงดงามทันสมัย และเชิดหน้าชูตาได้อย่างดี จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจำวันของคนเราไปแล้ว แต่เนื่องจากเครื่องประดับดังกล่าวยังเป็นเพียงเครื่องประดับภายนอกที่นำมาประกอบกับตัวเรา ผู้ที่สวยเพราะแต่ง ดีเพราะแต่งจึงอยู่ในฐานะ พลอยสวย พลอยดีไปด้วยเท่านั้น เพราะค่าและความงดงามยังเป็นของเครื่องประดับ ส่วนตัวเองเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ ถอดเครื่องประดับออกเมื่อใด ก็คือถอด ฃความงามออกจากตัวเมื่อนั้น …….

ประทีปธรรม เรื่อง เครื่องประดับประจำตัว
ประทีปธรรม เรื่อง เครื่องประดับประจำตัว
ประทีปธรรม เครื่องประดับประจำตัว กพ 2551.pdf
135.0 KiB
105 Downloads
Details...