ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ป้อมป้องปัจจามิตรที่คลองสานตอนที่๑

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ป้อมป้องปัจจามิตรเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ด้านหลังของสำนักงานเขตคลองสาน โดยกรมศิลปากรได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสกานของชาติ  ปัจจุบันนี้ตัวป้อมยังคงเหลือพื้นที่อยู่ประมาณครึ่งไร่ หลายท่านไม่รู้จักป้อมแห่งนี้และหลายท่านไม่ทราบว่าป้อมแห่งนี้มีกำเนิดขึ้นอย่างไร และสร้างขึ้นเพราะเหตุใด แมัว่าโดยแทัจริงแล้ว ป้อมป้องปัจจามิตร เป็นป้อมแห่งที่ ๒ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไนฝั่งธนบุรี โดยมีอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๕๐ ปี ผู้สร้าง คือ สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงค์ (ช่วง บุนนาค) และบุดรชายของท่าน คือ เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)……

 

ป้อมป้องปัจจามิตรที่คลองสาน ตอนที่ ๑
ป้อมป้องปัจจามิตรที่คลองสาน ตอนที่ ๑
ป้อมป้องปัจจามิตรที่คลองสาน(ตอนที่ 1) มค 2551.pdf
1.3 MiB
399 Downloads
Details...