ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ กพ๒๕๕๑

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

air defense identification zone

อะดิช

เขตน่านฟ้าเหนือพื้นที่หวงห้ามการบิน ซึ่งเป็นเขตที่มีมาตรการพิสูจน์ทราบ และควบคุมการบินใช้ย่อว่า ADIZ …..

พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ กพ 2551.pdf
302.6 KiB
148 Downloads
Details...