ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ระบบการหาตำบลด้วยดาวเทียม Galileo

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากการคิดค้นหาระบบหาตำบลที่ ที่ดีกว่าเพื่อทดแทนระบบเก่าจึงดำเนินอยู่ตลอดเวลา ถ้ามองย้อนหลังไป เมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว ระบบการหาตำบลที่ ที่ทันสมัยในขณะนั้นเป็นระบบที่ใช้สัญญาณวิทยุ(Radio navigation System) เช่น Omega, Loran-C, Loran-D ซึ่งระบบเหล่านี้มีสถานี เพื่อส่งสัญญาณวิทยุที่สร้างไว้ตามจุดต่าง ๆ บนผิวโลกแต่ก็ยังไม่สามารถส่งสัญญาณให้ครอบคลุมทุกจุดของโลกได้นอกจากนั้นในช่วงเวลาที่ฝนตก หรือ อากาศแปรปรวน สัญญาณวิทยุที่รับได้ยังมีอัตราผิดสูงทำให้ค่าตำบลที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ……

ระบบการหาตำบลด้วยดาวเทียม Galileo
ระบบการหาตำบลด้วยดาวเทียม Galileo
06_นาวิกศาสตร์ สค 2546_ระบบการหาตำบลที่ด้วยดาวเทียม Galileo_11.pdf
556.2 KiB
452 Downloads
Details...