ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ร่มเกล้าของชาวไทย (ตอนอวสาน)

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๒๓๘๒ ได้บันทึกเหตุการณ์ไวัว่า

เวลา ๑๕.๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านสุแค ตำบลดูชงญอ อำเภอระแงะ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการฝายทดน้ำและได้พระราชทานของขวัญให้แก่กองร้อยนาวิกโยธินในพื้นที่ เวลา ๑๙๐๐ จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ……

ร่มเกล้าของชาวไทย (ตอนอวสาน)
ร่มเกล้าของชาวไทย (ตอนอวสาน)
ร่มเกล้าของชาวไทย(ตอนอวสาน) มค 2551.pdf
870.2 KiB
170 Downloads
Details...