ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

สงครามทางเรือของเวียดนามยุคโบราณ : ศึกแบ็จดั่ง

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

เมื่อถึงต้นปีถัดมา กองทัพมองโกลสามารถข้ามแม่นํ้าแดงได้เข้ายึด เมืองหลวงทังลองและฆ่าหมู่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันนั้น กองทัพมองโกลของตวาโดซึ่งชุมนุมทัพอยู่บริเวณชายแดนจามปา ก็กรีธาทัพ ขึ้นเหนือในความพยายามที่จะรุกบรรจบกับกองทัพมองโกลที่ลุ่มแม่นํ้าแดงกองทัพเวียดนามในบังคับบัญชาของเตริ่นกวางขาย (Tran Quang Khai) พยายามสกัดกั้นทัพของตวาโดในจังหวัดเหงะอาน (Nghe An)

สงครามทางเรือของเวียดนามยุคโบราณ ศึกแบ็จดั่ง (1.1 KiB)