ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

อาวุธศึกษา ตอน ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตระกูลกล็อก (Glock)

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กล็อกเริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทในการผลิตปืนที่ด้ามจับเป็นโพลิเมอร์เป็นรายแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๓โดยวิศวกรปืนชื่อ นาย แกสตัน กล็อก (GastonGlock) และเริ่มผลิตปืนกล็อก ๑๗ หรือ รุ่นP80 เข้าแข่งขันในการประมูลกับกองทัพออสเตรียในปี ค.ศ.๑๙๘๒ จากนั้นมาปืนตระกูลกล็อกก็เป็นที่แพร่หลายในวงการตำรวจ และทหารรวมทั้งภาคเอกชนอื่น ๆ สิ่งที่ทำให้ปืนกล็อกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากประกอบด้วยส่วนที่ดีหลายส่วนประกอบกันคือ (๑) ชิ้นส่วนประกอบอะไหล่ของกล็อกมีน้อยเพียง ๓๔ ชิ้น ในขณะที่ปืนของตระกูลอื่นมีมากมายกว่าเป็นสองเท่ายิงไปกว่านั้นปืนตระกูลกล็อกที่มีมากถึง ๓๔ แบบไม่ว่าจะเป็นขนาด ๙ มิลลิเมตร ขนาด .๔๐ นิ้วข นา ด ๑ ๐ มิ ล ลิ เ ม ต ร ข นา ด . ๔ ๕ นิ้ วออโต้ ขนาด .๔๕ จีเอพี ขนาด .๓๘๐ นิ้วหรือ ขนาด .๓๕๗ นิ้ว ปืนกล็อกทุกรุ่นต่างใช้อะไหล่ร่วมกันได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๖ ……

 

 

อาวุธศึกษา ตอน ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตระกูลกล็อก (Glock)
อาวุธศึกษา ตอน ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตระกูลกล็อก (Glock)
อาวุธศึกษา ตอน ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตระกูลกล็อก (Glock).pdf
1.2 MiB
1670 Downloads
Details...