ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

อาวุธศึกษา เดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ปืนกล ๓๐ มิลลิเมตรบนชุดเรือ ต.๙๙๑ – ๙๙๖พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางให้กองทัพเรือไป ศึกษาและดำเนินการต่อเรือตรวจการณ์ขนาดเล็กขึ้นใช้เองตั้งแต่เรือชุดเรือ ต.๙๑ ตามมาด้วยชุด เรือ ต.๙๙๑ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ จนสุดท้ายเป็นชุดเรือ ต.๙๙๔ เพิ่งจะทดลองในทะเลเมื่อ กันยายนพ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยเรือชุดนี้มีเขี้ยวเล็บที่สำคัญคือ ปืนกลขนาด ๓๐ มิลลิเมตร อันเป็นปืนกลที่มาตรฐานปัจจุบันที่กำลังเข้ามาแทนที่ปืนกลขนาด๔๐ มิลลิเมตรต่อไป สำหรับตัวปืนรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทเอทีเค (ATK) ประเทศสหรัฐ ฯ …

 

 

 

อาวุธศึกษา ธันวาคม ๒๕๕๔
อาวุธศึกษา ธันวาคม ๒๕๕๔
อาวุธศึกษา ธันวาคม ๒๕๕๔.pdf
383.4 KiB
321 Downloads
Details...