ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ กันยายน ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร. เยื่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุด ปฏิบัติคุ้มครองครูของ ทร. *** ผบ.ทร.เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ *** ผบ.กร.ให้การรับรอง ผบ.ทร.เวียดนาม *** สปช.ทร.จัดบรรยายพิเศษ *** กพร.ทร.จัดงาน “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี” *** ผบ.ทรภ.2 เข้าเยี่ยมการมอบเงินบำรุงขวัญ