ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารงานของกองทัพเรือ” *** พิธีประดับเครื่องหมาย น.อ. และ น.ท. ในวาระ ต.ค.52 *** พิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ป้อมพระจุลฯ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” *** ผบ.กร. ตรวจเยี่ยม กฟฟ.1 กร.*** การประชุมทางวิชาการประเพณี 4 สถาบัน