ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธืเปิดกิจกรรม “คืนชีวิตสู่ท้องทะเล” *** พิธีเปิดการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ *** พิธีรับมอบเรือลากจูง ฐท.สส.24 *** พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี ฯ *** พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการฯ *** นิทรรศการการจัดการความรู้ประจำปีงป.52