ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย *** พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี *** พิธีเปิดสวนสมุนไพรหมอพร สอ.รฝ. *** เสธ.ทร.ตรวจเยี่ยม ทรภ.2 ศรชล.เขต 2 ศตส.ทรภ.2 และ ฉก.ทร.ใน ทรภ.2 *** กร. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

ใต้ร่มประดู่ ตุลาคม ๒๕๕๓ (1.1 KiB)