ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ ธันวาคม ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร.ร่วมประชุม Western Pacific Naval Symposium ครั้งที่ 12 *** พิธีปล่อยเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็กลงนํ้า *** พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ค่ายจุฬาภรณ์ *** ทร.จัดทอดกฐินสามัคคี *** ผบ.กร. ให้การรับรอง ผบ.ทัพเรือที่ 7 สหรัฐฯ *** ทร.ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร.ประจำปีการศึกษา 2553

ใต้ร่มประดู่ ธันวาคม ๒๕๕๓ (1.1 KiB)