ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีประกาศผลสอบความรู้และมอบ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาการทหารเรือ *** ผบ.ทร.รับมอบเสื้อคุ้มภัยชนิดเกราะอ่อน *** ผบ.ทร.ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย *** ผบ.ทร.ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย