ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของ ทร. *** พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี *** พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ ยส.ทร. *** รอง ผบ.ทร.ตรวจติดตามความก้าวหน้าของอู่และคลังพัสดุ *** ผช.ผบ.ทร.มอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี

ใต้ร่มประดู่ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (1.1 KiB)