ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยม นรบ.เขตอุบลราชธานี *** พีธืลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  *** ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยม ทรภ. 2 *** ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยม ทรภ. 3 *** นศ.วปอ.อินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการ ทร. *** ผช.ผบ.ทร.เดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการ Naval & Defence 2009