ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

ทรภ.๑ จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ
๗. มี.ค. ๕๔ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร.เป็นประธาน ในพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือของเหล่า สมาชิกไทยอาสาป้องันชาติในทะเล เขต ทรภ.๑ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร