ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มกราคม ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม นขต.ทร. ในพื้นที่สัตหีบ *** พิธีส่งมอบ ร.ล.ลันตาให้กับจังหวัดกระบี่ *** กร.จัดกิจกรรมพัฒนาอ่าวดงตาล *** เสธ.ศปก.ทร./เสธ.ทร. และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจฝั่งอันดามัน *** ยศ.ทร. จัดพิธีปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา