ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มกราคม ๒๕๕๔

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ทร.จัดเรืออังสนาเป็นเรือพระที่นั่ง *** พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทร. ประจำ 2553 *** พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี ในงานวันกองทัพเรือ *** การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2553 *** พิธีส่งหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (นฝ.นทน.ป.บัณฑิต)

ใต้ร่มประดู่ มกราคม ๒๕๕๔ (1.1 KiB)