ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มกราคม ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว *** พิธีบวงสรวงฯ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันกองทัพเรือ *** พิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2551 ฯลฯ