ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มิถุนายน ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ *** ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฉก.นย.ภต. *** ผบ.ทร. เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ *** พิธีรับมอบหน้าที่นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ *** ผบ.ทร.รับมอบรถจักรยานจากสมาคมส่งเสริมจักรยานแห่งประเทศไทย