ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มิถุนายน ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร.ร่วมงาน 123 ปี วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม *** ทร.จัดพิธีทำบุญและสรงนํ้าพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 *** พิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน สมานฉันท์ *** พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ

ใต้ร่มประดู่ มิถุนายน ๒๕๕๓ (1.1 KiB)