ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มีนาคม ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ประกาศ กห. เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ *** ผบ.ทร.ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๗ สหรัฐอเมริกา *** ผบ.ทร.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย *** พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๕๒