ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ มีนาคม ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีเปีดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนา อร. ครบรอบ 120 ปี *** ผบ.ทร. บรรยายพิเศษ *** พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพุทธสถาน กร. *** ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2010 และรับมอบสนามฝึก ทร. *** รอง ผบ.ทร. เป็นประธานประชุมชี้แจงการฝึก ทร.53