ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ เมษายน ๒๕๕๓

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** พิธีอุปสมบทหมู่ของนักเรียนนายเรือ *** การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 *** พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2553 *** พิธีสวนสนามทางบกและทางเรือเนื่องในวัน สถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล *** ผบ.กร.รับมอบโครงการปรับปรุง อาคารเรียนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์