ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ สิงหาคม ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร.ให้การต้อนรับผบ.ทร.ราชอาณาจักรกัมพูชา *** พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ “50 ปี เพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธิน” *** พิธีวางพุ่มถวายสักการะฯ เนื่องในวันบริพัตร *** ผบ.กร. บรรยายพิเศษหลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ