ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

ใต้ร่มประดู่ กรกฏาคม ๒๕๕๒

ผู้เขียน         :

กิจกรรมที่สำคัญทั่วทั้งกองทัพเรือที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้สรุปมาบอกเราให้ทราบกัน *** ผบ.ทร.ให้การต้อนรับ ผบ.กองกำลังภาคพื้นมหาสมุทรอินเดีย ทร.ฝรั่งเศส *** พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อฯ ระหว่างผู้นำเหล่าทัพ ธ.ทหารไทย จก. (มหาชน) *** การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “New Security Paradigm” *** พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ *** พิธีปิดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุย รีกัตต้า ครั้งที่ 8