ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

๕๘ ปี มิติใหม่กรมสวัสดิการทหารเรือ

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

นับตั้งแต่อดีตเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ก่อกำเนิดเกิดกรมสวัสดิการทหารเรือ จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๕๘

“๕๘ ปีในมิติใหม่ของการพัฒนาการสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพกำลังพลกองทัพเรือ” อย่างแท้จริง ทั้งในด้านการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย การฌาปนกิจการทหารผ่านศึก การฌาปนสถาน การให้กู้ยืมเงินการบริการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตรกรรมการส่งเสริมอาชีพ การบริการด้านกีฬาและการสหกรณ์ ……

๕๘ ปี มิติใหม่กรมสวัสดิการทหารเรือ
๕๘ ปี มิติใหม่กรมสวัสดิการทหารเรือ
12 58 ปี มิติใหม่กรมสวัสดิการทหารเรือ.pdf
4.9 MiB
4072 Downloads
Details...