ค้นหาอย่างละเอียด

Close Search

นานาสาระ “นิสัยดีๆ ที่ควรสอนลูก”

ผู้เขียน         :

ชนิดเนื้อหา :

การฝึกเด็กๆให้มีทัศนคติและอุปนิสัยในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องทั้งเรื่องการเข้าสังคม และหัดดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุน้อยๆ จะทำให้สิ่งเหล่านี้ติดตัวเขาไปเป็นกำไรตลอดชีวิต และเหล่านี้คือเรื่องสำคัญที่ควรสอนให้เด็กๆ ปฏิบัติเป็นอุปนิสัย…