ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • september_2556.jpg
 • february_2556.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
   

แผนการจัดการองค์ความรู้

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

การจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

 02_chain_line_400x50_opt6

 • วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานราชนาวิกสภา

จากวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ที่ว่า “กรมยุทธศึกษาทหารเรือจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๔๘” สามารถนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ขอ สน.รนภ.ยศ.ทร.ได้ว่า

“สำนักงานราชนาวิกสภาจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้การบริการความรู้ด้านจัดทำวารสารครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารรถนำมากำหนดเป้าหมาย ได้ดังนี้

๑.      กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. มีวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการจัดการความรู้

๒.      มีระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดทำวารสารที่สมบูรณ์

๓.      กำลังพลภายใน สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม และเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

๔.      มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์การความรู้เสมือน

 • แผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้หลักที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ KM TREE MAPPING

 pic1

 • แผนการจัดการความรู้ของ สน.รนภ.ยศ.ทร.

จากแผนผังการบ่งชี้องค์ความรู้ของ สน.รนภ.ยศ.ทร. สามารถกำหนดเป็นแผนงานได้ ๒ แผนงาน ได้แก่

๑.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การอบรม/บรรยาย และการจัดนิทรรศการ

๒.      แผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ การถอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ซึ่ง สน.รนภ.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินการ รายละเอียดตามอนุผนวก

02_chain_line_400x50_opt6

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1594145
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

961517
วันนี้วันนี้57
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้440
เดือนนี้เดือนนี้7739
All_DaysAll_Days961517
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869