ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • february_2556.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
 • June_2557.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • august_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • march_2556.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • may_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
   

ปาฐกถา

ราชนาวิกสภา ขอเชิญฟังการแสดงปาฐกถาของราชนาวิกสภา

ประจำปี ๒๕๕๔
ดำเนินการโดย สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หัวข้อ

"ปัญหาเขตแดนทางบกและทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา"
 

ในวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๘๐๐ น. – ๑๒๐๐ น.

ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

ผู้แสดงปาฐกถา

พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ
 
พลโท นพดล โชติศิริ
อดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์
 
เจ้ากรมแผนที่ทหาร
คุณธัชยุทธ  ภักดี
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนที่นี่

กรุณาส่งแบบลงทะเบียนของท่านมาทางโทรสาร หมายเลข ๐๒๔๗๕๔๙๙๘ หรือ
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ยืนยันการลงทะเบียน/สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
น.ท.หญิง แสงแข โตษยานนท์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕๔๙๙๘ , ๐๒๔๗๕๔๘๓๓
ในวันและเวลาทำการปกติ

 

บันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

บันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘
หัวข้อเรื่อง "ศรชล.:ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

     
   
     
ช่วงที่ ๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเล
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
(คลิกชมวิดีโอ)    
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๒
นายอนุสิษฐ คุณากร
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-สรุปสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
 (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
-แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
-ความคาดหวังของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต่อภารกิจและบทบาทของ ศรชล.
                     
     
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๓
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

-สาระสำคัญของ พรบ.ศรชล.
-การเตรียมการและความพร้อมของ ทร. ใน ศรชล.
-การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 
     
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๔
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
-การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
     
 
(คลิกชมวิดีโอ)
 ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
     

การแสดงปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2556 "การเจรจาสันติภาพ ทางออกวิกฤตชายแดนใต้"

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

          พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/นายกกรรมการาชนาวิกสภา เป็นประธานในการแสดงปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "การเจรจาสันติภาพ ทางออกวิกฤตชายแดนใต้" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

 

         

          เลขาฯ สมช. ชี้ปัญหาไฟใต้ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนอ่อนแอ ขณะที่ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เห็นด้วยกับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการเจรจาสันติภาพ แต่ต้องให้เกิดความต่อเนื่อง

 

          กองทัพเรือ โดยราชนาวิกสภาจัดปาฐกถาในหัวข้อ "การเจรจาสันติภาพ ทางออกวิกฤตชายแดนใต้ " โดยมี พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมอภิปราย

          ทั้งนี้ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ แสดงความเห็นว่า กระบวนการในการเจรจาเพื่อสันติภาพของไทยเดินมาถูกทางแล้ว แต่จุดอ่อนของไทย คือ ที่ผ่านมาไม่มีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในขณะที่ความขัดแย้งในฟิลิปปินส์ที่มีมานานเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลมาถึง 3 คน แต่ก็ยังเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องภายใต้โรดแม็พเดียวกัน  และจากการศึกษามากว่า 10 ประเทศ พบว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการในพื้นที่ ส่วนที่เห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้นนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะช่วงเวลาการเริ่มเจรจาเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงที่สุด หากพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ จะสามารถพูดคุยและสร้างความเข้าใจได้ จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ความอดทน แม้ในขณะที่เจรจาอยู่จะเกิดสงครามก็ยังจำเป็นต้องใช้การเจรจา การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต้องพูดความจริงทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้หน่วยงานของไทยต้องมีเอกภาพ โดยส่วนตัวหวังให้นายกรัฐมนตรี มานั่งเป็นประธานแก้ปัญหาภาคใต้อย่างจริงจัง เพราะห่วงว่าจะมอบหมายให้คนอื่นมาแทน ทั้ง ๆ ที่สถานะของนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งในฐานะผู้นำรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

          ด้าน พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร กล่าวว่า รูปแบบการเจรจาเป็นในรูปแบบที่เปิดเผยได้ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการจากประชาชนมาสู่รัฐสภา และมีนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันมาเลเซียยังเป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น และขั้นตอนในการเจรจาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก่อนการพูดคุยอย่างเป็นทางการ ปัญหาดังกล่าวเกิดในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมองว่าเป็นปัญหาของไทย แต่ปัญหาดังกล่าวกลับส่งผลกระทบให้เกิดความไม่แข็งแรงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงต้องร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่ายในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องการคือ การทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงถือเป็นศิลปะของรัฐบาลในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้เนื้อหาในการพูดคุยยังคงเรื่องสำคัญอยู่ พร้อมเชื่อว่า เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดจากหลายกลุ่ม ถึงแม้การเจรจาจะเป็นเจรจากับกลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่เชื่อว่าจะสามารถลดความรุนแรงลงได้

          ด้าน นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวในฐานะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่า รัฐบาลมีหน้าที่วางนโยบายแต่ในส่วนของผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับมวลชน ซึ่งสิ่งสำคัญในการเจรจาคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ลดเงื่อนไขของประชาชนในพื้นที่ หากยังคงมีเงื่อนไขอยู่ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญคือ ความเป็นอยู่ที่ไม่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนรอมฎอนที่เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จะส่งผลต่อการเจรจาหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเจรจากับคนในพื้นที่ซึ่งต้องทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย


วิดีทัศน์ประกอบการแสดงปาฐกถา หัวข้อ "การเจรจาสันติภาพ ทางออกวิกฤตชายแดนใต้"

 

 

ข่าว 3 มิติ (26 กรกฎาคม 2556) เสนอข่าวการปาฐกถา

 

 

ภาพกิจกรรมงานปาฐกถาประจำปี 2556

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

ภาพกิจกรรมงานปาฐกถาประจำปี 2556

 

 

คลิกชมภาพกิจกรรมงานปาฐกถาประจำปี 2556

การจัดปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2558

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

การจัดปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2558

   

 

ปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภาประจำปี ๒๕๕๘
หัวข้อเรื่อง
"ศรชล.:ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"
ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

ราชนาวิกสภา กำหนดจัดปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

- สรุปสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

- ความคาดหวังของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต่อภารกิจและบทบาทของ ศรชล.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

- สาระสำคัญของ พรบ.ศรชล.

- การเตรียมการและความพร้อมของ ทร. ใน ศรชล. การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
- การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
เป็นผู้ดำเนินรายการ


ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ "ลงทะเบียน" เข้าร่วมฟังปาฐกถาหัวข้อดังกล่าว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้ที่นี่

   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1503911
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

895687
วันนี้วันนี้374
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้409
เดือนนี้เดือนนี้4360
All_DaysAll_Days895687
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869