การจัดปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2558

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2558 22:07
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2558 09:17
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2558 22:32
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 19666

การจัดปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี 2558

   

 

ปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภาประจำปี ๒๕๕๘
หัวข้อเรื่อง
"ศรชล.:ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"
ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

ราชนาวิกสภา กำหนดจัดปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

- สรุปสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

- ความคาดหวังของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต่อภารกิจและบทบาทของ ศรชล.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

- สาระสำคัญของ พรบ.ศรชล.

- การเตรียมการและความพร้อมของ ทร. ใน ศรชล. การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
- การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
เป็นผู้ดำเนินรายการ


ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ "ลงทะเบียน" เข้าร่วมฟังปาฐกถาหัวข้อดังกล่าว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้ที่นี่