ปกนาวิกศาสตร์  

 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2541.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2541.jpg
 • ปกเตือนพฤศจิกายน_2542.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2558.jpg
 • august_2556.jpg
 • february_2556.jpg
 • july_2556.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2558.jpg
 • ปกเตือนตุลาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนเมษายน_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนกุมภาพันธ์_2542.jpg
 • ปกเตือนกรกฎาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2558.jpg
 • ปกเตือนมีนาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2558.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2558.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2541.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2541.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2540.jpg
 • may_2556.jpg
 • october_2556.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2557.jpg
 • ปกเตือนธันวาคม_2542.jpg
 • ปกเตือนสิงหาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2557.jpg
 • ปกเตือนกันยายน_2542.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2540.jpg
 • september_2556.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนสิงหาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2558.jpg
 • flip_กรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนพฤศจิกายน_2557.jpg
 • ปกเดิอนมิถุนายน_2557.jpg
 • June_2557.jpg
 • ปกเดือนกรกฎาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนตุลาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2558.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2541.jpg
 • ปกเดิอนสิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2540.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2557.jpg
 • april_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2541.jpg
 • flip_สิงหาคม_2557.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2540.jpg
 • ปกเตือนพฤษภาคม_2542.jpg
 • ปกเดือนพฤษภาคม_2559.jpg
 • ปกเดือนธันวาคม_2541.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2557.jpg
 • ปกเดือนกันยายน_2558.jpg
 • march_2556.jpg
 • ปกเตือนมิถุนายน_2542.jpg
 • ปกเตือนมกราคม_2542.jpg
 • ปกเดือนมีนาคม_2540.jpg
 • ปกเดือนเมษายน_2557.jpg
 • ปกเดือนกุมภาพันธ์_2559.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2558.jpg
 • january_2556.jpg
 • ปกเดือนมิถุนายน_2559.jpg
 • ปกเดือนมกราคม_2540.jpg
   

บันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

 

บันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘
หัวข้อเรื่อง "ศรชล.:ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

     
   
     
ช่วงที่ ๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเล
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
(คลิกชมวิดีโอ)    
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๒
นายอนุสิษฐ คุณากร
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-สรุปสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
 (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
-แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
-ความคาดหวังของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต่อภารกิจและบทบาทของ ศรชล.
                     
     
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๓
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

-สาระสำคัญของ พรบ.ศรชล.
-การเตรียมการและความพร้อมของ ทร. ใน ศรชล.
-การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 
     
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๔
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
-การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
     
 
(คลิกชมวิดีโอ)
 ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
     
   

ผู้ที่กำลังออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1594135
   

สถิติผู้เยี่ยมชม

961504
วันนี้วันนี้44
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้440
เดือนนี้เดือนนี้7726
All_DaysAll_Days961504
   
© สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 webmaster@rtni.org โทร.0-2475-4869

เข้าสู่ระบบ

   

สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร.0-2475-4869