บันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558 09:52
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558 11:41
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558 09:52
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 24819

 

บันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘
หัวข้อเรื่อง "ศรชล.:ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

     
   
     
ช่วงที่ ๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเล
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
(คลิกชมวิดีโอ)    
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๒
นายอนุสิษฐ คุณากร
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-สรุปสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
 (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
-แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
-ความคาดหวังของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต่อภารกิจและบทบาทของ ศรชล.
                     
     
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๓
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

-สาระสำคัญของ พรบ.ศรชล.
-การเตรียมการและความพร้อมของ ทร. ใน ศรชล.
-การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 
     
(คลิกชมวิดีโอ) ช่วงที่ ๔
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
-การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
     
 
(คลิกชมวิดีโอ)
 ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น